Dünyada Danone

Gıdanın sağlığın temeli olduğu inancıyla yola çıkan Grup Danone bugün lezzetli, sağlıklı ve herkesin erişebileceği gıda ve içecek ürünleriyle mümkün olan en fazla sayıda insanın sağlığına katkıda bulunma misyonu ile faaliyet göstermektedir. Danone dünya sağlıklı gıda pazarındaki lider pozisyonunu, Taze Sütlü Ürünler, Bebek Beslenmesi, Şişelenmiş Su ve Medikal Beslenme olmak üzere dört ana iş kolunda sürdürmektedir. Dünyada en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden biri olan Grup Danone, doğumdan yaşlılığa kadar hayatın her aşamasında beslenme ve sağlığı aynı çatı altında buluşturan ürünlerini başta Avrupa ve Amerika olmak üzere 5 kıtada insanların faydasına sunmaktadır. Danone bugün farklı coğrafyalardan ABD, Rusya, Fransa ve İsrail gibi 120 ülkede ürünlerini tüketicilerine ulaştırmaktadır.

Danone, 180'den fazla üretim tesisi ve 100.000’i aşkın çalışanı ile 2011 yılında 19 milyar Euro ciroya imza atmıştır. Danone’nin bu düzenli büyümesinin ardında tüm dünyada kendi kategorisinin lideri olan Danino, Actimel, Activia, Danacol, Evian, Volvic, Bonafont, Milupa, Aptamil, Nutricia, Neocat gibi ürünleri ve endüstriyi şekillendiren Ar-Ge çalışmaları yer almaktadır.

Grup Danone faaliyet gösterdiği ülkelerdeki toplam 1.200 Ar-Ge çalışanı, 500 uluslararası Ar-Ge işbirliği ve yaklaşık 200 milyon Euro’luk yatırımıyla yenilikçiliğini pekiştirmektedir. Farklı disiplin ve ülkelerden çalışanların yer aldığı takımlar Danone’nin yenilikçiliğinin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma modeli diyalog, bilgi birkiminin paylaşımı ve yaratıcılığı artırmaktadır. Grup Danone bu üstün rekabet avantajını korumak adına her gün sağlık ve beslenmeye fayda sağlayacak; ambalajndan tadına, kokusundan dokusuna kadar fark yaratacak ürünler geliştirmek için çalışmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarının yörüngesinde

  • Sağlık ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına eğitimler ve rehberlikle katkıda bulunmak,
  • Gıdaların besin değerini toplumların özel ihitiyaçlarına göre şekillendirmek,
  • Yaşam kalitesini ve fonksiyonlarını iyileştirmek üzere özel etkileri hedeflenen ürünler sunmak yer almaktadır.

Euronext Paris borsasında kayıtlı bulunan Grup Danone, ayrıca sosyal sorumluluk konusunda öncü kuruluşlardan biri olan Dünya Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve ASPI Eurozone ve Ethibel Sürdürülebilirlik endeksinde yer almaktadır.