Değerlerimiz

Açıklık

Açıklık"Farklılık, zenginlik kaynağıdır ve değişmez fırsatı değiştirir.."

Merak

Bir farkındalık davranışını, geleceğe bakmayı, diğerleri ile iletişimde olmayı, peşin hükümleri reddetmeyi ve yaratcılığı ifade eder.

Çeviklik

Canlılık, enerji, hız, esneklik ve adapte olabilmek ile eş anlamlıdır.

Dialog

Samimiyeti, resmiyete; pragmatikliği , teoriye tercih eden yönetim tarzımızla hayata geçirilir.

İsteklilik

İsteklilik"Sınırlar yoktur, sadece aşılması gereken engeller vardır"

Cesurluk

Bürokrasinin sağladığı güvenlik alanını reddederek, risk alabilme isteği ve becerisini; yeni ve alışılmışın dışında yolları keşfetmeyi ve bununla beraber başarısızlığa karşı koyabilmeyi ve üstesinden gelebilmeyi sembolize eder

Tutku

İnanç, liderlik enerjisi, çalışma zevki, kendini aşma ve mükemmele ulaşma becerisidir.

Zorluklara karşı istek

Pozitif bakış açımız ve istekliliğimiz, büyümek ve lider olmak arzumuzu temsil eder.

İnsancıllık

İnsancıllık"Müşterilerimize, iş arkadaşlarımıza ve topluma, kısaca tüm bireylere özen göstermek, kararlarımızın temelini oluşturur"

Paylaşma

Diyalog, şeffaflık ve takım çalışmasını vurgulayan bir yaklaşımla çalışırız.

Sorumluluk

Çalışanlarımızın ve ürünlerimizin güvenliğine özen göstermek, topluma ve çevreye duyarlı hareket etmek önceliklerimizdendir.

Başkalarına saygı

Kültür farklılıklarına karşı hassasiyet gösteririz, sosyal ve iş ortaklarımıza saygıyla davranırız ve iş ortaklarımızın gelişimini destekleriz.

Yakınlık

Yakınlık"Dünyadaki herkese; iş arkadaşlarımıza, tüketicilerimize, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve hissedarlarımıza yakın olmak ve onların günlük hayatlarının bir parçası olmak."

ŞİRKETİMİZ