Çevre Taahhüdümüz

Hammadde temininden ürünümüzü son tüketiciye sunana kadarki süreçte yaşadığımız "çevreyi korumaya yönelik” sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere birçok faaliyette bulunuyoruz. Çevreyi korumak adına yaptığımız tüm faaliyetler, küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliğine neden olan karbon dioksit salınımını da en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, Groupe Danone liderliğinde Carbon Trust tarafından hazırlanan ve global ISO standardı hazılıkları için de örnek teşkil edecek olan metodumuz ile ürünlerimize ve şirketimize ait çevre etkimizi, karbon ve su ayakizimizi hesaplayarak ölçüyoruz. Çevreye olan etkimizi en aza indirecek aksiyonları planlayarak tüm faaliyetlerimizde hayata geçiriyoruz.

Danone Çevreye En Duyarlı 10 Şirketten Biri!

Dünyanın önde gelen marka danışmanlık şirketlerinden Interbrand tarafından Deloitte desteği ile yapılan Çevreci Markalar Raporu araştırmasına* göre "Çevreye En Duyarlı Şirketler" sıralamasında Danone ilk 10’a girerek ‘Dünyanın En Yeşil Gıda Şirketi’ oldu. Aynı sıralamada geçtiğimiz yıl 14. sırada yer alan Danone 9. sıraya yükselmenin gururunu yaşıyor.

Tarım ve Hayvancılık

 • Çevre dostu hayvancılık yöntemlerinin geliştirilerek uygulanması
 • Sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmaların yürütülmesi

Su Kaynaklarının Korunması

 • Su kaynaklarımıza yönelik risk değerlendirmelerinin yapılması
 • Su kaynaklarımızın kirlenmesine karşı gerekli tedbirlerinin alınması

Ambalaj Tasarımı

 • Geri kazanımı mümkün ambalaj malzemelerinin kullanımı
 • Birim ürün başına kullanılan ambalaj miktarının azaltılması

Üretim Faaliyetlerimiz

 • ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi"
 • Groupe Danone çevre standartlarına ve yerel mevzuata uygunluk
 • Çevre performans indikatörlerinin hedefler doğrultusunda takibi
 • Çevre ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve aksiyon alınması
 • Su ve enerji tasarrufu çalışmaları
 • Atık su arıtımı ve atık su kirlilik yüklerini azaltma
 • Çevre dostu yakıt kullanımı
 • Katı atık ve tehlikeli atık yönetimi (düşük miktarda atık oluşumu, atık geri dönüşümü/bertarafı)
 • Gürültü ölçümleri ve gerekli tedbirlerin alınması

Ürünlerimizin Dağıtımı

 • Ürünlerimizin sevkiyat sıklıklarının ve mesafelerinin optimizasyonu
 • Sevkiyatlarımızda boş araç geri dönüşlerinin engellenmesi

Satış Sonrası Sorumluluğumuz

 • Ürünlerimize ait ambalaj atıklarının geri kazanımı yükümlülüğünün, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş ve Pro-Europe yeşil nokta organizasyonunun Türkiye temsilcisi olan Çevko Vakfı ile yerine getirilmesi

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Çevre Bilinci

 • TEMA Vakfı ile "Danone Hatıra Ormanı" ağaç dikimi aktivitesi
 • 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" toplumu bilinçlendirme aktiviteleri

*Değerlendirme performans ve marka algısı kriterlerinin birlikte değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Mevzuat uyumu, enerji verimlililiği, su ve atık yönetimi, karbon salınımı, çevresel etkilerin takibi ve azaltılması projeleri, şirketin çevre ile ilgili itibarı, çevre ile ilgili rakiplerden farklılaştığı projeler gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

Detaylı bilgi için;
http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/2012-Report.aspx

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevreye Duyarlı
Satış Sonrası Sorumluluğumuz